Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Άγιος Νικόλαος Σκανδάλη


Πολιούχος του χωριού Σκανδάλη της Λήμνου είναι ο Άγιος Νικόλαος. Στο χωριό της Σκανδάλης[1], (Γ.Μέγα,1940)  μολονότι ήταν κοντά στη θάλασσα, δεν υπήρχαν αλιείς και ναυτικοί. Έτσι φαντάζει αρχικά παράξενο πως αφιέρωσαν το ναό στον Άγιο Νικόλαο.
Σύμφωνα όμως με την προφορική παράδοση τα παλαιότερα χρόνια ο άγιος Νικόλαος ήταν προστάτης όχι μόνο των ναυτικών αλλά και της γεωργίας[2].
Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο κέντρο της Σκανδάλης.
Πρόκειται για μια βασιλική χωρίς τρούλο. Χτίστηκε γύρω στα 1880 με δωρεές των ξενιτεμένων κυρίως κατοίκων της Σκανδάλης, των Αιγυπτιωτών αλλά και των ντόπιων[3].
Η αγιογράφηση του ναού έγινε κατά την τριετία 1882-1885 από τον Ίμβριο αγιογράφο και ζωγράφο Ευστράτιο Χαιμαντέ.
O ναός ανακαινίσθει το 1907 σύμφωνα με την κτητορική λίθινη επιγραφή που υπάρχει στα δεξιά του ναού.
Αρκετά χρόνια αργότερα προστέθηκαν στο ναό πετρόχτιστος εξωνάρθηκας  έργο του Φυσινιώτη Κωνσταντή Αταλιώτη.
Το καμπαναριό του ναού του Αγίου Νιολάου ανηγέρθη το 1960 και είναι αφιέρωμα των ξενιτεμένων στην Αυστραλία Σκανδαλιωτών.
Δίπλα στο ναό του Αγίου Νικολάου, υπάρχει και το οίκημα στο οποίο λειτούργησε και το πρώτο σχολείο της Σκανδάλης κι ένα από τα πρώτα σχολεία της Λήμνου.
Ευαγγελία Χ.Λιάπη


[1] «Υπάρχουν μάλιστα χωρία όπως η Φυσίνη κι η Σκανδάλη, εις τα οποία δεν ευρίσκεις ούτε ένα άνθρωπον καταγινόμενον εις την αλιείαν, αν και ταύτα δεν απέχουν δε εν τέταρτον της ώρας από την παραλίαν»
[2] Στη Ρωσία ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο προστάτης των γεωργών ενώ οι  καθολικοί τον τιμούν ως προστάτη των παιδιών.
[3] Όσοι δεν μπορούσαν να προσφέρουν χρήματα, προσέφεραν προσωπική εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου